Hoe werkt het in de praktijk

  • Er is ruime parkeergelegenheid
  • De praktijk bevindt zich op de 1ste etage
  • Incidenteel is er gelegenheid voor een avond afspraak
  • Kun je onverhoopt niet op de afspraak komen, geef dit dan minimaal 24 uur van tevoren door. Bij afspraken die te laat worden afgezegd of niet worden nagekomen, wordt het volledige bedrag in rekening gebracht

Met ingang van 1 januari 2017 moeten alle zorgverleners in Nederland voldoen aan eisen die in het kader van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) worden gesteld. Ook mijn praktijk voldoet aan deze eisen. Graag leg ik kort uit wat dit betekent.

Klachten functionaris

Het kan voorkomen dat je als cliënt van mijn praktijk een klacht hebt over de geboden zorg. Mijn voorkeur gaat er naar uit dat je deze klacht rechtstreeks met mij bespreekt. Mocht je dat om welke reden dan ook niet prettig vinden, dan bied ik je aan om gratis gebruik te maken van een onafhankelijke klachtenfunctionaris.

Geschilleninstantie

Het staat je vrij – indien de bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet tot het door jou gewenste resultaat leidt – je te wenden tot de onafhankelijke en door het ministerie van VWS erkende geschilleninstantie waarbij ik ben aangesloten.

Met ingang van [startdatum Wkkgz-registratie] 2019 is mijn praktijk bij een erkende geschilleninstantie aangesloten. De geschilleninstantie is gemachtigd om bindende adviezen uit te brengen om zo tot een schikking tussen de partijen te komen. Eventueel kan ook een schadeclaim worden toegekend. Meer informatie vind je via de website van het NIBIG.

Contact

Wanneer je een klacht hebt kun je contact opnemen met het NIBIG via klachten@nibig.nl. Zij zullen je informeren over de mogelijkheden en eventuele verdere procedure.“

Opgenomen in het gelaagd register van het NIBIG

AGB code praktijk 90(0)17769
AGB code zorgverlener 90-039301

BTW: NL1352.36.782B01

KvK: 24471376

Bank: NL79 INGB 0004 9734 37